Eesti Väikeaktsionäride Liit (EVAL) pakub oma liikmetele juriidilist tuge aktsionäriõiguste kasutamisel, sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumist või ettevalmistamist, küsimuste päevakorda võtmist ja dokumentatsiooni ettevalmistamist, otsuste vaidlustamist või muid aktsionäriõigusi pudutavates küsimustes;

EVAL aitab oma liikmetel läbi koolitusprogrammide ja uuringute parandada oma investeerimisealaseid teadmisi ja finantskirjaoskust;

EVAL esindab oma liikmeid suhtluses valitsusasutuste ja erinevate organisatsioonidega.