AKTSIONÄRIÕIGUSTE KONVERENTS

Sel aastal toimub esimene EVALi korraldatud aktsionäriõigusi puudutav konverents, mille eesmärgiks on anda ülevaade ja analüüsida enamus- ning vähemus aktsionäride (osanike) vahelisi suhteid, enamlevinud konfliktiolukordi ja kitsaskohti seadusandluses.

Aeg: 1. november 2017 kell 9.00-13.00

Koht: Park Inn Radisson Meriton Hotell, Toompuiestee 27, Tallinn

Konverentsile on oodatud ettevõtjad, investorid, juhtimis- ja õigusnõustajad ning kõik kes soovivad saada näpunäiteid ettevõtte omanike omavaheliste suhete parema funktsioneerimise kohta. Konverents on kõigile osalejatele tasuta.

Konverentsil saab vastused järgmistele küsimustele:

  • Milline on väikeaktsionäri hetkeolukord Eestis ja millisel viisil saab väikeaktsionär oma õigusi kaitsta?
  • Kas ja kuidas saavad alustavad ettevõtjad ennetada tulevikus tekkida võivaid aktsionäride vahelisi vaidlusi?
  • Mida silmas pidada üldkoosoleku otsuste vastuvõtmisel ja vaidlustamisel?
  • Kuidas tagada dividendide maksmine?
  • Milline näeb väikeaktsionäri õiguste teostamine välja suuraktsionäri vaatenurgast?
  • Milliste raskustega seisab silmitsi börsiettevõtte väikeaktsionär pärast aktsiate sundülevõtmist (Telia kaasuse näitel)?
  • Kuidas hinnata ja leida väikeosaluse väärtust?

KONVERENTSI KAVA

9.00 - 9.15
Kogunemine
9.15 - 9.20

Tervitussõnad

Margus Moor, EVAL-i õiguspoliitika toimkonna juht

9.20 – 9.40    

Kas seadusandlus vajab täiendamist ning kuidas seda võiks teha?

Karin Madisson, Advokatuuri äriõiguse komisjoni esimees, Advokaadibüroo SORAINEN partner, äriõiguse, ühinemiste ja ülevõtmiste töörühma juht

9.40 – 10.00
Väikeaktsionäride õiguste kaitse aspekte seoses üldkoosoleku otsuste tegemise ja vaidlustamisega

Kalev Saare, TÜ õigusteaduskonna äriühinguõiguse dotsent, Advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat
10.00 – 10.20

Väikeaktsionärid vs Telia – ühine esindus kui võrdsustaja

Kristjan Hänni, Kawe Kapitali partner

10.20 – 10.40

Aktsionäri ja osanike õigus dividendidele

Andres Vutt, TÜ õigusteaduskonna äriõiguse dotsent ja tunnustatud ühinguõiguse spetsialist

10.40 – 11.00

Väikeaktsionäri õiguste teostamine suuraktsionäri vaatenurgast

Arne Ots, Advokaadibüroo Ellex Raidla partner, vaidluste lahendamise valdkonna juht

11.00 – 11.20
Kohvipaus
11.20 – 11.40

Vähemusosaluse väärtus ja turustatavus erinevates olukordades

Alar Voitka, Valuation Services OÜ partner

11.40 – 12.00

Kuidas saab väikeosanik kaitsta oma õigusi osanike lepinguga?

Piret Jesse, Advokatuuri äriõiguse komisjoni liige ja  Advokaadibüroo Jesse & Kalaus, partner

12.00 – 12.20Otsides tasakaalupunkti

Heldur Meerits, ettevõtja, investor

12.20 – 12.50Arutelu ja diskussioon

Diskussioonis osalevad lisaks esinejatele Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid, Riigikogu liige Liisa Oviir ja kõik kuulajad

12.50 – 13.00Kokkuvõte ja väikeaktsionäri teemaliste artiklite konkursi võitja välja kuulutamine

Margus Moor, EVAL-i õiguspoliitika toimkonna juht

 Konverentsi moderaator: Urmas Volens, Advokaadibüroo NOVE asutaja ja partner, Justiitsministeeriumi moodustatud ühinguõiguse revisjoni töörühma juht


Email again:
Eelmine
Artiklite ja teadustööde konkurss
Järgmine
Aktsionäriõiguste konverents: vähemusaktsionäri dividendinõue aitaks vältida vaidlusi

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: