EVALi ettepanek riigikogu õiguskomisjonile

Saatsime riigikogu õiguskomisjonile kokkuvõtte aktsionäriõiguste konverentsist ning ettepaneku kehtestada ühingust väljaastumisõigus, mis võimaldaks lahendada valdava osa väikeaktsionäride probleemidest.
Loe lisaks

AKTSIONÄRIÕIGUSTE KONVERENTS

Sel aastal toimub esimene EVALi korraldatud aktsionäriõigusi puudutav konverents, mille eesmärgiks on anda ülevaade ja analüüsida enamus- ning vähemus aktsionäride (osanike) vahelisi suhteid, enamlevinud konfliktiolukordi ja kitsaskohti seadusandluses.

Aeg: 1. november 2017 kell 9.00-13.00

Koht: Park Inn Radisson Meriton Hotell, Toompuiestee 27, Tallinn

Loe lisaks