ASTU LIIKMEKS 

Eesti Väikeaktsionäride Liidu liikmeks võib astuda iga Eestis tegutsev juriidiline või füüsiline isik. Liikmemaks 2017. aastal liitujatele on 50 eurot, liikmemaksu suurus järgnevateks aastateks otsustatakse üldkoosoleku otsusega. Otsuse liikmeks saamise kohta teeb juhatus, eitava vastuse saamisel on taotlejal õigus nõuda, et tema liikmeks saamise otsustab üldkoosolek.


Liikmeks astumiseks palun saatke digitaalselt allkirjastatud avaldus aadressile info@vaikeaktsionarid.ee