LIIDU EESMÄRGID ON

Toetada majanduse kasvu läbi investeeringute suurendamise ja väikeaktsionäri õiguste tugevdamise;

Toetada aktsionäride vahelist hea usu põhimõtet ja üksteise õigustatud huvide järgimise kohustust;

Tõsta väikeinvestorite teadlikkust ettevõttes kaasarääkimise õigustest ning varustada oma liikmeid õppematerjalidega;

Edendada õiglast ja läbipaistvat äripraktikat ning ettevõtete juhtimis- ja ärikultuuri;

Mõjutada Eesti ja Euroopa Liidu seadusandlust väikeaktsionäride kaitse küsimuses.