Hea kohtulahend väikeaktsionäridele - juhatuse liikme isiklikud huvid jäägu tahaplaanile

Tallinna Ringkonnakohus selgitas hiljutises Hotell Pärnu kohtuvaidluses, millal on juhatuse liikmel vaja küsida tehingu tegemiseks osanike nõusolekut.

Hotell Pärnu juhatuse liige Ado Sepa rentis 2013. aastal hotelli tema enda ja oma abikaasa kontrolli all olevale äriühingule Linden Hotell OÜ-le. Rendilepingu sõlmimine ei meeldinud Ado Sepa äripartnerile Urmas Nisumale, kes tehinguga kasumist ilma jäeti ning kes seetõttu kohtu kaudu rendilepingu tühistamist nõudis. Kohus otsustas, et Linden Hotell OÜ peab tagastama Hotell Pärnule nii võtmed, kui ka kogu teenitud kasumi, kuivõrd sellise rendilepingu sõlmimiseks puudus Hotell Pärnu osanike nõusolek.

Äriseadustiku kohaselt on osanike nõusolekut tehingu tegemiseks vaja eelkõige siis, kui äriühingu juhatuse liige teeb tehingu iseendaga, et vältida isiklike huvide eelistamist osaühingu huvidele. Kohtu selgituste kohaselt esineb samasugune huvide konflikti tekkimise oht ka siis, kui tehingu teiseks pooleks on juhatuse liikme ja tema abikaasa 100%-lise kontrolli all olev äriühing.

Tegemist on olulise lahendiga väikeaktsionäridele, mis võimaldab huvide konflikti olukorda edaspidiselt laiemalt tõlgendada. Ühised majanduslikud huvid ei pruugi olla üksnes abikaasadel, vaid ka teistel ühiste eesmärkide nimel tegutsevatel isikutel. Riigikohus rõhutas varasemalt samas asjas, et osanike nõusolekut tehingu tegemiseks ei ole vaja üksnes juhul, kui äriühing osutab oma juhtorgani liikmele turuhinna alusel sedasama teenust, mida ta tavapäraselt osutab ka teistele isikutele.

 


Eelmine
Väikeosanikele jäi õigus nõuda ebamõistlike juhatuse liikme tasude tagastamist
Järgmine
Ühinguõiguse täpsustamine aitaks ära hoida Hotell Pärnu laadseid kaasusi

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: