Ühinguõiguse täpsustamine aitaks ära hoida Hotell Pärnu laadseid kaasusi

Riigikohus jättis eelmisel nädalal menetlusse võtmata Linden Hotelli kassatsioonikaebuse. Koos sellega jõustus varasemalt samas asjas tehtud ringkonnakohtu lahend, mille kohaselt tuleb Linden Hotellil tagastada Hotell Pärnu võtmed ning ka viimaste aastate tulu.

Hotell Pärnu omanike Ado Sepa ja Urmas Nisumaa vahel puhkes tüli, kui Sepa otsustas 2013. aastal koos oma abikaasaga Hotell Pärnu üle võtta ning Nisumaa hotelli kasumist ja tegemistest kõrvale jätta. Sepa lõpetas hotelli majandamisega tegelenud ettevõttega rendilepingu ning üüris hotelli välja oma abikaasaga seotud äriühingule Linden Hotell.  

Ringkonnakohus tühistas rendilepingu leides, et sellise lepingu sõlmimiseks oli vajalik osanike nõusolek ning et Sepa oli oma abikaasa äriühinguga tehingu sõlmimisel huvide konfliktis. Sisuliselt andis ringkonnakohus mõista, et juhatuse liige peab tehingute tegemisel lähtuma äriühingu, mitte enda või oma perekonna majanduslikest huvidest.  

Vaidluse lõplikult lahendanud riigikohtu määrus kinnitas, et paharet saab aeglaselt aga kindlalt oma palga ning kahtlaste meetoditega äri korraldamine ei ole tänases Eesti õigusruumis enam aktsepteeritav. Selles asjas tehtud kaks riigikohtu pretsedenti (huvide konflikti laiendav tõlgendamine ja esindatava poolt tehingu tühistamise õiguse tunnustamine ka juhatuse liikme poolt tehtud tehingute puhul) näitavad, et ühinguõiguse täpsustamise kaudu oleks võimalik ära hoida keerukaid vaidlusi ja säästa poolte menetluskulusid. Samuti sillutavad mõlemad pretsedendid teed tulevikku ja on suureks abiks hoidmaks ära vähemusosanike ignoreerimist. Varasemalt ei pruukinud sarnased kaasused kohtutesse jõuda just õigusliku ebaselguse ning kohtuvaidlustega kaasnevate suurte menetluskulude tõttu.  

Margus Moor 

õiguspoliitika toimkonna juht

Eesti Väikeaktsionäride Liit


Eelmine
Hea kohtulahend väikeaktsionäridele - juhatuse liikme isiklikud huvid jäägu tahaplaanile
Järgmine
Artur TalvikU KIRI SWEDBANKI JUHTIDELE VÄIKEAKTSIONÄRIDE KAITSEKS 

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: