OEG müügiga seonduvad küsimused - vastused

EVAL saatis seoses Odyssey Europe AS (edaspidi Ülevõtja) poolt tehtud avaliku ning vabatahtliku ülevõtmispakkumisega laiali küsimused, mis puudutavad ülevõtmise protsessi üldisemalt ning ülevõtmisega kaasnevaid erinevaid võimalikke tagajärgi OEG väikeaktsionäridele. EVAL tänab OEG juhti Madis Jäägrit ning Börsi juhti Kaarel Otsa vastuste ja suunamiste eest. Laekunud vastuste ja avalikult kättesaadava informatsiooni põhjal on alljärgnevalt kokku pandud kokkuvõtlik infoleht. NB! Tegemist ei ole investeerimisnõuandega, vaid kehtivaid regulatsioone ja reglemente selgitava infomaterjaliga. Materjal on pigem mõeldud kasutamiseks väikeinvestoritele, kes soovivad ennast kehtivate regulatsioonide kurssi viia ning mitte professionaalsetele investeerijatele.  

Loe lisaks

BLRT emotsionaalne sõnavõtt väikeaktsionäride vastu

BLRT juhatuse liikme sõnavõtt on emotsionaalne ning mitte kõige õnnestunum. Veronika Ivanovskaja jätab tähelepanuta, et paljud BLRT töötajad on ühtlasi BLRT väikeaktsionärid (st BLRT investorid ja omanikud). Ilmselt oleks töötajatel olnud hea meel, kui kasvõi väikene osa sporti, kultuuri ja kunsti investeeritud rahast oleks dividendidena aktsionäridele jaotatud. Juhatuse liikme vaenulik hoiak ettevõtte väikeinvestorite suhtes võib viidata sellele, et aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõtet ettevõttes ei järgita.
Loe lisaks